Vintage

Something Different for Joomla

10 bud! PDF Print E-mail

De 10 bud for god oppførsel under match er laget for deg som enten skal spille din første TM match, eller for deg som skal være tilskuer (spectator). Hensikten med å presentere ett sett med retningslinjer, er at de matchene som vi som klan spiller, eller de vi som medlem av OLD specc'er, skal forløpe så smooth som mulig for de som spiller matchen.

I tillegg er det ønskelig at renomeet vårt som klan og deg som enkeltmedlem blir ivaretatt.

De 10 bud for god oppførsel under match:

1. Vær høflig og utvis god sportsånd!

2. Som spiller, så sørg for å møte frem i god tid før annonsert kampstart. Senest på plass 10 min før start.

3. Som spiller må du ha klart for deg hvilke baner du skal kjøre, slik at bytte mellom specc og aktiv går raskt og greit.

4. Som spiller er det god skikk å ønske motstander lykke til før hvert map (GL HF = Good Luck Have Fun), dette kan du også gjøre om du speccer.

5. Som spiller er det også god skikk å takke motstander etter hvert map er ferdig kjørt, samt etter at matchen er over (GG = Good Game)

6. Prøv å ha ett øye på chatten, i de tilfeller hvor noen mister forbindelsen med serveren,er det normalt at man ikke kjører i mål. Grunnen til dette er at man ikke skal registrere poeng så lenge ikke alle spillerne er på banen. Når vedkommende er koblet opp igjen så trykker alle enter og man fortsetter matchen, dvs at man bevist lager en drawrunde (uavgjort). Dette annonseres gjerne med STOP i chatten, og deretter ENTER.

7. Som spectator, enten du bare speccer, eller om du ufrivelig kjører ut midt i ett map, så er det en ting som de fleste spillere misliker utrolig mye, og det er at folk ikke er stille mens banene kjøres. Dvs at du ikke skal skrive i chatten så lenge det kjøres på banen. Mye skriving er både irriterende og distraherende, ikke minst i forhold til det som er omtalt i pkt 6. Mellom maps er det helt greit å skrive.

8. Som spectator er det ønskelig fra de fleste spillere at det specces i "Free mode".  Skal en specce enkeltspillere så sørg for å avklare det med vedkommende som skal specces, gjerne på forhånd. Hvertfall ikke specc motstanderne i annet enn free mode.

9. Følg de anmodningene som måtte komme fra spillerne. Det er de som kjører, ikke deg!

10. Vær høflig og utvis god sportsånd!

 

 
Joomla Templates by JoomlaShack