Vintage

Something Different for Joomla

Klagebehandler PDF Print E-mail
Retningslinjer for Klagebehandler i OLD.

Klagebehandler (heretter nevnt KB) i OLD utnevnes av OLD’s styre for en periode på ett år av gangen.
Styret i OLD kan når som helst i perioden bytte KB om denne ikke følger de retningslinjer som er satt for hans virke, om mer enn 50 % av medlemsmassen ikke har tillit til KB, eller om han selv velger å fratre. 

KB i OLD sin hovedoppgave er, på vegne av styret, å behandle alle innsendte klager som registreres på forumet til OLD. Saker som faller naturlig under KB’s gjøremål er å behandle klager fra folk som mener seg urettferdig behandlet av OLD’s serveradmins eller som har blitt ban’et fra serverne til OLD av andre gjennom ban vote.

KB skal på vegne av OLD opptre på en korrekt og høflig måte overfor de som klager, samt gi de en rettferdig vurdering ift det de måtte klage på.

KB skal rette seg etter følgende guidelines i sitt arbeid:

1.   En klage registreres i forumet av klager i rommet ”Klager” under SPILLSERVERE.

2.   KB mottar mail fra klager på This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it hvor klager fremlegger saken.

3.   KB sjekker i klubbhuset under tråden ”bannet fra server”, om klager er loggført som ban’et av OLD’s egne serveradmins.

4.   Ved behov kontakter KB de impliserte parter via PM/mail for å få ytterligere info.

5.   Når KB har fått tak i tilstrekkelig eller all tilgjengelig bakgrunnsinfo, tar han en avgjørelse om utestengelsen skal oppheves eller videreføres.

6.   KB poster så avgjørelsen i tråden hvor klagen ble registrert og låser deretter tråden. I tillegg varsles klager/søker om avgjørelsen pr mail/PM.

Følgende avgjørelser har KB myndighet til å avsi:
A: Klagen avslås – ban/blacklist opprettholdes på ubestemt tid
B: Klagen tas delvis til følge – Klager ilegges sperretid på 1, 3 eller 6 mnd
C: Klagen tas til følge – Ban/blacklist oppheves

7.   Når saken er avsluttet arkiverer KB hele saken i egen tråd i ”KLAGEBUA” med klagers navn på tråden. KB er ansvarlig for at all fremsendt info i saken blir registrert i denne tråden. KLAGEBUA vil kun KB og styrets medlemmer ha tilgang til.

8.   I de tilfeller hvor klager får medhold varsles serveransvarlig på PM og sørger for at vedkommende fjernes fra ban/blacklist.

KB har i utgangspunktet ikke anledning til selv å ban'e/blackliste personer. I helt spesielle tilfeller av grov art har han allikevel anledning til dette om han anser det som nødvendig. Klager fra personer han ban'er/blacklister skal behandles av styret.

KB opptrer på vegne av styret i OLD, og hans avgjørelser er endelige. Det er ikke mulig å anke KB’s avgjørelser. Klager gis derimot mulighet til å fremsende søknad om ny vurdering etter 6 mnd utestengelse. Disse søknadene skal vurderes av styret.
 
Joomla Templates by JoomlaShack