Vintage

Something Different for Joomla

Regler OLD OPEN MMX PDF Print E-mail

 

Om OLD OPEN MMX Siste nytt fra OLD OPEN MMX Regler til bruk under OLD OPEN MMX Matchoppsett OLD OPEN MMX

Baner til bruk under OLD OPEN MMX Resultatoversikt OLD OPEN MMX OLD OPEN HALL OF FAME Premier i OLD OPEN MMX

Overaged Lucky Drivers

REGLER OG RETNINGSLINJER FOR OLD OPEN MMX

Registrerings regler:
Hvert lag må bestå av minimum 6 spillere, maksimum 8. Det skal til enhver tid være minimum 2 norske spillere på banen for hvert lag.
Teamleders epostadresse oppgis ved registrering, slik at denne kan kontaktes når som helst.
Påmeldingsfristen gikk ut 21/2-10, og endringer i lagoppstillingen er ikke lenger mulig før merkato. Endringer under merkato meldes i  denne tråden på forumet
Det vil kun være mulig å endre i lagoppstillingen 1 gang. Det er mellom innledende grunnspill og start cupspill. Eksakte datoer for merkatoperiode vil bli annonsert. En spiller kan bare spille for ett lag i løpet av turneringen.
Divisjonsinndelig:
Siden valg av baner styres av om laget ditt er hjemmelag eller bortelag, kan dette utgjøre en liten fordel. I den divisjonen som består av 4 lag, vil 2 av lagene spille 2 hjemmekamper, mens 2 lag får 1 hjemmekamp. Lagene vil derfor bli trukket ut random til ett allerede forhåndsoppsatt divisjons og matchprogram.
Divisjons oppsettet finner du her:
Oppsett grunnspill og sluttspill OLD OPEN MMX

I cupspillet vil 1.plass i en divisjon møte 2. plass i en annen divisjon.

Baner, regler og avgjørelser:
Administratorene for turneringen gjør sitt beste for å velge ut gode og alsidige baner. Når dere velger å melde på lag til turneringen, så aksepterer dere også reglene, de valgte baner og admins avgjørelser, uansett om dere liker dem eller ikke. 

Turnerings regler

--------- Før matchen-----------Divisjonsinndeling:
Årets turnering vil bestå av 4 divisjoner i grunnspillet. Pulje A,B og C vil bestå av 5 lag, mens pulje D vil bestå av 4 lag. Alle lag møter hverandre en gang. Det vil ikke være seeding. Divisjonene trekkes vilkårlig.

Grunnspill:
Grunnspillet går over 5 uker (3 uker for pulje D). Lagene vil kjøre mot hverandre på 3 baner i 3 vs 3 matcher. De 2 beste lagene fra hver divisjon går videre til cup spillet. Matchene skal i utgangspunktet spilles søndag kl 2100, men etter avtale mellom lagene kan dette justeres innen tidsrammen fredag kl 2000 - søndag kl 2400. NB: Matchene som er satt opp søndagen påsken starter kan kan avtales spilt innenfor hele ukens varighet.

Cup spill:
Cupspillet gjennomføres over 3 uker, med kvartfinale, semifinale og finale. Matchene spilles som i grunnspillet. 3 vs 3 i best av 3 baner.

Baner:
Turneringen vil spilles på 6 faste baner som alle plukkes ut før turneringsstart. Banene vil deles inn i 3 hovedkategorier (dirt, kombi og asfalt), og under hver hovedkategori vil en finne 2 baner, hvorav den ene skal være en techbane, mens den andre skal være en speedtech/speed bane. Dirtbanene skal bestå av 100% dirt, mens asfaltbanene skal være 100% asfalt. Kombibanene skal være 50/50 dirt/asfalt.

Valgbare baner:
Hovedkategori 1: 100% Asfalt
Bane A - Tech:
Bane B - Speed/speedtech:

Hovedkategori 2: 100% Dirt
Bane A - Tech:
Bane B - Speed/speedtech:

Hovedkategori 3: Kombi 50% asfalt / 50% dirt
Bane A - Tech:
Bane B - Speed/speedtech:

Oversikt over baner til bruk i turneringen vil dere finne på denne siden:
Baner til bruk under OLD OPEN MMX

--------- Under matchen -----------Matchdag:
Hver uke møter dere ett nytt lag i divisjonen til match over 3 baner. Hver bane spilles til best av 7 i team mode. Mulig score er da 3-0 eller 2-1. Alle 3 banene skal spilles da +/- forskjellen i antall vunnet maps kan bli avgjørende ved poenglikhet. Sørg for å gjøre avtale med motstanderne vedrørende matchdetaljer (start tidspkt, server, pw etc). Det er lov å bytte spillere mellom banene, men IKKE lov å bytte spillere i løpet av en bane.

IRC & oppmøte:
Sørg for at lagleder, eller en fra laget er tilkoblet IRC: #trackmania.no@quakenet før og etter matchen, slik at nødvendige matchdetaljer kan avklares. Om ikke motstander tar kontakt innen matchstart søndag, så vent i 15 minutt og rapporter situasjonen til en admin. Laget ditt vinner i såfall 3-0 på WO.

Walk over:
I de tilfeller der ett lag ikke møter til match, eller ikke stiller med minimum 2 spillere, eller er mer enn 15 minutter forsinket, vil laget tape matchen. Motstander tilkjennes da seieren 3-0 på WO. 
Taper ett lag 2 ganger på WO fører dette til diskvalifikasjon. Lag som diskvalifiseres vil få alle sine matcher justert til tap 3-0.

Valg av baner:
Valg av baner gjennomføres etter følgende metode:
1. Hjemmelag velger første bane fra en av hovedkategoriene dirt, asfalt eller kombi.
2. Bortelaget velger bane 2 fra en av de 2 hovedkategorier som hjemmelaget ikke valgte.
3. Bortelaget velger golden bane fra gjennstående hovedkategori.

NB: Det kan kun velges 1 bane fra hver hovedkategori.

Banene skal være utvekslet mellom lagene innen fredag kl 2359. Normalt fører brudd på denne regelen til gult kort ved første gangs foreteelse, og rødt kort om det skjer enda en gang, men vil bli skjønnsvurdert i hvert enkelt tilfelle.

I sluttspillet vil det gjennomføres trekning av hjemme/bortelag.


Servere og serversettings:
Hjemmelaget er ansvarlig for å få på plass server til matchen. Det er ikke nødvendig å ha egen server. Avtale med andre er fullt mulig.

Bruk Team mode, alternative rules. Point limit settes til 7. Max points settes til 6.
NB: I de tilfeller hvor den ene motstanderen kun kan stille 2 mann, må man, for at førstemann i mål skal få 6 poeng, sørge for at det befinner seg seg 6 "spillere" inne på banen. Det enkleste er for å få til dette, er å sette igjen en "død" spiller på startstreken.Vedkommende blir bare stående, og har ikke anledning til å kjøre.


Snarveier/"cuts":
NB: Snarveier er tillatt så lenge de er tatt mellom 2 CP'er og i korrekt rekkefølge slik det er tilsiktet fra author sin side.

In game:
Det skal minst være 2 warm-up laps på hver bane. Merker du lag under oppvarming så si i fra. Det er ikke meningen at banen skal starte om spillere har problemer. Når alle har sagt at de er klar og banen begynner, så skal banen spilles ferdig. Ingen bytte av spillere er lov etter at en bane er begynt. Om det oppstår problemer, så husk å ta screenshots eller lagre replays som bevis. Raporter om problemene til en admin omgående.

--------- Etter matchen -----------Resultat:
Det første laget som får 7 poeng på en bane, vinner banen. Alle 3 banene spilles. Mulig sluttscore vil da være 3-0 eller 2-1. Resultatet postes i resultattråden. Resultatet må være postet senest mandag kl 2100. Er det ikke postet noe resultat innen da, vil scoren settes til 0-0 i matchen og ingen poeng tildeles noen av lagene.

Poengberegning grunnspill:
Seier i grunnspill gir 2 poeng til vinner, 0 poeng til taper. Antall vunnet/tapte maps vil utgjøre "målforskjell" for lagene. Ved poenglikhet mellom 2 lag vil innbyrdes oppgjør være avgjørende for hvem som rangeres først. I de tilfeller hvor 3 lag havner på samme poengsum, og innbyrdes oppgjør ikke kan skille dem (eks. Lag A slår lag B, lag B slår lag C og lag C slår lag A) vil +/- sifrene til laget avgjøre hvem som rangeres først. Om ikke dette kan skille lagene vil loddtrekning avgjøre hvem som rangeres først.


Referat:
Foruten å rapportere sluttscore fra matchene, inviteres lagene også til å spe på med fyldige kampreferat, bilder og replays.

Konflikter:
Juks, sutring, klager og annen dårlig oppførsel vil bli stoppet umiddelbart, enten ved sparking av enkeltspillere, eller hele lag fra turneringen. Rapporter dårlig oppførsel til turneringsledelsen her. Husk å lagre dokumentasjon for påstandene.

Turneringsledelsen forbeholder seg retten til å endre eller legge til regler når som helst for å forbedre turneringen. Sørg derfor for å sjekke regelverket med jevne mellomrom.

 
Joomla Templates by JoomlaShack