Vintage

Something Different for Joomla

OLD OPEN III - Regler PDF Print E-mail

 

Om OLD OPEN III Siste nytt fra OLD OPEN III Regler til bruk under OLD OPEN III Match oppsett OLD OPEN III
Baner til bruk under OLD OPEN III Resultatoversikt OLD OPEN III OLD OPEN HALL OF FAME Premier i OLD OPEN III
Regler OLD OPEN III

Registrerings regler:
Hvert lag må bestå av minimum 6 spillere, maksimum 8. Det skal til enhver tid være minimum 2 norske spillere på banen for hvert lag.
Teamleders epostadresse oppgis ved registrering, slik at denne kan kontaktes når som helst.


Påmelding åpnes søndag 31/1 kl 2100. Det er 16 ledige slots i turneringen og det er i prinsippet førstemann til mølla hva gjelder påmelding. Dog forbeholder turneringsledelsen seg retten til å justere dette om enkelte klaner melder på mange lag . Påmelding lukkes 13/2 kl 2000, og justeringer i påmeldt lineup er mulig frem til dette tidspunkt.

Det vil kun være mulig å endre i lagoppstillingen 1 gang. Det er mellom innledende grunnspill og start cupspill. Eksakte datoer for merkatoperiode vil bli annonsert. En spiller kan bare spille for ett lag i løpet av turneringen.

Divisjonsinndeling:
Siden valg av baner styres av om laget ditt er hjemmelag eller bortelag, kan dette utgjøre en liten fordel. Da divisjonene består av 4 lag, vil 2 av lagene spille 2 hjemmekamper, mens 2 lag får 1 hjemmekamp. Lagene vil derfor bli trukket ut random til ett allerede forhåndsoppsatt divisjons og matchprogram.

I cupspillet vil 1.plass i en divisjon møte 2. plass i en annen divisjon.
Baner, regler og avgjørelser:
Administratorene for turneringen gjør sitt beste for å velge ut gode og alsidige baner. Når dere velger å melde på lag til turneringen, så aksepterer dere også reglene, de valgte baner og admins avgjørelser, uansett om dere liker dem eller ikke.

Turnerings regler

Før matchen

Divisjonsinndeling:
Årets turnering vil bestå av 4 divisjoner i grunnspillet. Hver divisjon vil bestå av 4 lag.
Alle lag møter hverandre en gang. Det vil ikke være seeding. Divisjonene trekkes vilkårlig.

Grunnspill:
Grunnspillet går over 3 uker. Lagene vil kjøre mot hverandre på 3 baner i 3 vs 3 matcher. De 2 beste lagene fra hver divisjon går videre til cup spillet. Default matchday/time er søndag kl 2100, men etter avtale mellom lagene kan dette justeres innen tidsrammen fredag kl 2000 - søndag kl 2400.

Cup spill:
Cupspillet gjennomføres over 3 uker, med kvartfinale, semifinale og finale. Matchene spilles som i grunnspillet. 3 vs 3 i best av 3 baner.

Baner:
Turneringen vil spilles på 9 faste baner som alle plukkes ut før turneringsstart. Banene vil deles inn i 3 hovedkategorier (dirt, asfalt og classic), og under hovedkategoriene dirt og asfalt vil en finne 2 baner, hvorav den ene skal være en techbane, mens den andre skal være en speedtech/speed bane. Dirtbanene skal bestå av 100% dirt, mens asfaltbanene skal være 100% asfalt. 

I kategorien classic tracks vil det være 5 baner av ulik kategori.

Valgbare baner:
Hovedkategori 1: 100% Asfalt
Bane A - Tech:
Bane B - Speed/speedtech:

Hovedkategori 2: 100% Dirt
Bane A - Tech:
Bane B - Speed/speedtech:

Hovedkategori 3: Classic track
Bane A - Tech
Bane B - Speed
Bane C - Speedtech
Bane D - Speedtech
Bane E - Dirt 

Oversikt over baner til bruk i turneringen vil dere finne på banesiden.

Under matchen.

Matchdag:
Hver uke møter dere ett nytt lag i divisjonen til match over 3 baner. Hver bane spilles til best av 7 i team mode. Mulig score er da 3-0 eller 2-1. Alle 3 banene skal spilles da +/- forskjellen i antall vunnet maps kan bli avgjørende ved poenglikhet. Sørg for å gjøre avtale med motstanderne vedrørende matchdetaljer (start tidspkt, server, pw etc). Det er lov å bytte spillere mellom banene, men IKKE lov å bytte spillere i løpet av en bane. I de tilfeller der en spiller plutselig ramler ut av serveren, så skal det ventes i inntil 5 min på at vedkommende skal returnere. Er ikke spilleren returnert innen 5 min er det lov å erstatte vedkommende. Den runden som evt ble kjørt når vedkommende falt ut regnes som gyldig runde.

IRC & oppmøte:
Sørg for at lagleder, eller en fra laget er tilkoblet IRC: #trackmania.no@quakenet før og etter matchen, slik at nødvendige matchdetaljer kan avklares. Om ikke motstander tar kontakt innen matchstart søndag, så vent i 15 minutt etter default match time og rapporter situasjonen til en admin.
Laget ditt vinner i såfall 3-0 på WO.

Walk over:
I de tilfeller der ett lag ikke møter til match, eller ikke stiller med minimum 2 spillere, eller er mer enn 15 minutter forsinket, vil laget tape matchen. Motstander tilkjennes da seieren 3-0 på WO. 
Taper ett lag 2 ganger på WO fører dette til diskvalifikasjon. Lag som diskvalifiseres vil få alle sine matcher justert til tap 3-0.

Valg av baner:
Valg av baner gjennomføres etter følgende metode:
1. Hjemmelag velger første bane fra en av hovedkategoriene dirt eller asfalt.
2. Bortelaget velger bane 2 fra den kategorien som hjemmelaget ikke valgte.
3. Tilslutt avgjøres det hvilken classic track som skal benyttes etter følgende kriterier: 
   1. Bortelaget velger bort en av de 5 banene som de ikke ønsker å kjøre.
   2. Hjemmelaget velger bort en av de gjennstående 4 baner som de ikke ønsker å kjøre
   3. Bortelaget velger bort en av de gjennstående 3 baner som de ikke ønsker å kjøre
   4. Hjemmelaget velger hvilken av de resterende 2 banene som skal kjøres.

NB: Det kan kun velges 1 bane fra hver hovedkategori.

Banene skal være utvekslet mellom lagene innen fredag kl 2359. Det er teamleders ansvar at dette blir gjort.

Normalt fører brudd på denne regelen til gult kort ved første gangs forseelse, og rødt kort om det skjer enda en gang, men vil bli skjønnsvurdert i hvert enkelt tilfelle.


Servere og serversettings:
Hjemmelaget er ansvarlig for å få på plass server til matchen. Det er ikke nødvendig å ha egen server. Avtale med andre er fullt mulig.

Bruk Team mode, alternative rules. Point limit settes til 7. Max points settes til 6.

NB: I de tilfeller hvor den ene motstanderen kun kan stille 2 mann, må man, for at førstemann i mål skal få 6 poeng, sørge for at det befinner seg seg 6 "spillere" inne på banen. Det enkleste for å få til dette, er å sette igjen en "død" spiller på startstreken.Vedkommende blir bare stående, og har ikke anledning til å kjøre.


Snarveier/"cuts":

NB: Snarveier er tillatt så lenge de er tatt mellom 2 CP'er og i korrekt rekkefølge slik det er tilsiktet fra author sin side.

In game:
Det skal minst være 2 warm-up laps på hver bane. Merker du lag under oppvarming så si i fra. Det er ikke meningen at banen skal starte om spillere har problemer. Når alle har sagt at de er klar og banen begynner, så skal banen spilles ferdig. Ingen bytte av spillere er lov etter at en bane er begynt, med mindre vedkommende ramler ut av server og ikke returnerer. Om det oppstår problemer, så husk å ta screenshots eller lagre replays som bevis. Rapporter om evt problemer til en admin etter matchen.

Etter matchen.

Resultat:
Det første laget som får 7 poeng på en bane, vinner banen. Alle 3 banene spilles. Mulig sluttscore vil da være 3-0 eller 2-1. Resultatet skal postes i resultattråden på forumet til OLD. Resultatet må være postet senest påfølgende mandag innen kl 2100. Er det ikke postet noe resultat innen da, vil scoren settes til 0-0 i matchen og ingen poeng tildeles noen av lagene. 

Poengberegning grunnspill:
Seier i grunnspill gir 2 poeng til vinner, 0 poeng til taper. Antall vunnet/tapte maps vil utgjøre "målforskjell" for lagene. Ved poenglikhet mellom 2 lag vil innbyrdes oppgjør være avgjørende for hvem som rangeres først. I de tilfeller hvor 3 lag havner på samme poengsum, og innbyrdes oppgjør ikke kan skille dem (eks. Lag A slår lag B, lag B slår lag C og lag C slår lag A) vil +/- maps sifrene til laget avgjøre hvem som rangeres først. Om det fremdeles er likt mellom lagene vil +/- forskjellen av antall vunnet runder bli avgjørende. Om ikke dette heller kan skille lagene vil loddtrekning avgjøre hvem som rangeres først.


Referat:
Foruten å rapportere sluttscore fra matchene, herunder sluttscore på hvert enkelt map, inviteres lagene også til å spe på med fyldige kampreferat, bilder og replays.

Konflikter:
Juks, sutring, klager og annen dårlig oppførsel vil bli stoppet umiddelbart, enten ved sparking av enkeltspillere, eller hele lag fra turneringen. Rapporter dårlig oppførsel til turneringsledelsen i egen tråd. Husk å lagre dokumentasjon for påstandene.

NB:
Turneringsledelsen forbeholder seg retten til å endre eller legge til regler når som helst for å forbedre turneringen. Sørg derfor for å sjekke regelverket med jevne mellomrom.

Om OLD OPEN III Siste nytt fra OLD OPEN III Regler til bruk under OLD OPEN III Match oppsett OLD OPEN III
Baner til bruk under OLD OPEN III Resultatoversikt OLD OPEN III OLD OPEN HALL OF FAME Premier i OLD OPEN III
 
Joomla Templates by JoomlaShack