Vintage

Something Different for Joomla

Slarti's OLD/League PDF Print E-mail

 

OLD/League

 

GENEREL INFORMASJON!Trackmania!

OLD LEAGUE er en annen intern konkurranse som vi gjennomfører i OLD.
Konkurransen er en 1 on 1 konkurranse basert på serieprinsippet, hvor alle kjører
en hjemme- og en bortekamp mot de påmeldte deltagerne i ligaen.  Konkurransen startet for
første gang opp høsten 2007.

REGLER:

OLD League REGLER:

1. Old League er delt opp i 3 divisjoner; Skillz, Wannabe og Lazy.

2. En kamp foregår i Time Attack-mode. 5 minutter pr. bane. Hver bane kjøres 1 gang. 4 baner totalt. Alle banene SKAL kjøres, da målforskjell og innbyrdes oppgjør teller.

3. Du møter hver og en i din divisjon til hjemme- og bortekamp.

4. Hjemmekamp:

a) Du velger 1 speedbane, 1 speedtech-/techbane, 1 dirtbane og 1 shortie-bane.OLD League

b) Rekkefølgen banene kjøres på bestemmes av hjemmespilleren. (Tips: Det kan være lurt å skrive ned hvem du kjører mot hvis det er mange som møter opp, og notere stillingene)

Bortekamp:

a) Bare å møte opp på OL-Serveren når du ser en utfordring på forumet.

b) Du kjører BARE kamp mot den som arrangerer hjemmekamp.
 

P.S. For å få unna kamper fort, så kan andre også kjøre sin hjemmekamper samtidig,  men da på samme baner som den som opprinnelig utfordret til kamp.

5. Resultat av kjørt kamp:

a) Dere teller opp antall baner dere vinner. Ved uavgjort på en bane (dere kjører på samme tid) så regner dere begge det som en seier på den banen (altså 1-1)

b) Ved kampslutt summeres baneseierene.

c) 2p til vinneren, 1p for uavgjort, og 0p til taperen.

d) VINNEREN poster resultatet i forumet i riktig tråd. Hver divisjon får sin resultattråd. Husk og skrive den som hadde hjemmekamp først i resultatet. F.eks Rommel kjører hjemmekamp mot Petter og resultatet ble 3-1 til Petter, så skrives resultatet slik på forumet:

Rommel-Petter 1-3

6. Det er IKKE lov å kjøre cut. Overtredelse straffes med 0-4 tap i kampen, uansett hva stillingen måtte være før forseelsen.

7. Utfordringsregler:

a) Utfordringer postes på forumet i riktig tråd. Felles tråd for alle divisjoner.

b) Ingen varselsfrist på vanlige utfordringer.

c) Du må utfordre til minst 1 hjemmekamp innen 10 dager fra sesongstart. Denne utfordringen må gis med 6 timers varsel og kampen må gjennomføres mellom kl. 20:00 og 01:00. 5 p straff hvis denne ikke er gjennomført. Hvis du er forhindret fra å kunne gjøre dette, så må du gi beskjed om dette så fort som mulig på forumet.

d) Utfordringen må inneholde Utfordringsnr, Divisjon, Dato, Klokkeslett og banevalg.

e) Det er selvsagt lov å kjøre kamper uten å utfordre på forumet.

f) Har du utfordret i forumet og ikke stiller til start, får de som har møtt opp WO og stillingen blir 0-4 

g) Enkelte spillere kan ha spesielle ønsker når det gjelder klokkeslett for gjennomføring av kamper (grunnet arbeidstid o.l.). Disse spillerne må gi beskjed om dette i sin respektive ufordringstråd. De øvrige spillerne må forsøke å tilpasse seg til dette så langt det er mulig.  

8. Spesialregler for avgjørelse av ikke-kjørte kamper ved sesongslutt: hjemmekamper. I tilfelle du har utfordret færre enn 5 ganger, så får du 0-4 tap i dine resterende hjemmekamper.

9. 1 sesong varer i ca. 1 mnd. Hoveddommer bestemmer start- og sluttdato.

10. Opp og nedrykk.

a) De 2 dårligst plasserte i Skillz-divisjonen ved sesongslutt, rykker direkte ned til Wannabe.

b) De 2 beste i Wannabe rykker direkte opp til Skillz.

c) De 2 dårligste i Wannabe rykker direkte ned til Lazy.

d) De 2 beste i Lazy rykker direkte opp til Wannabe.

e) Kvallik om opprykk/nedrykk.
3. plass i lazy spiller om rett til plass i wannabe mot 3. sisteplass i wannabe, og tilsvarende for skillz/wannabe.
Kvalliken går over 2 kamper, hjemme/borte. De involverte blir seg i mellom enige om når kampene skal kjøres, men ikke senere enn 2 uker etter avsluttet OLD League. Resultatet av kvallik-kjøringen postes i utfordrings-tråden.

11. Størrelse på divisjonene:

a) Hoveddommer bestemmer størrelsen på divisjonene. Men disse blir delt opp slik at det er omtrent like mange i hver divisjon.

b) Ved endring av antall deltakere i hver divisjon, så tas det utgangspunkt i forrige sesongs sluttabell.

c) Spillere som trekker seg får bokført 0-4 tap i alle sine kamper, uavhengig av når spilleren trekker og seg og hvor mange kamper som allerede er kjørt. Spillere som trekker seg og som befinner seg  i skillz eller wannabe rykker ned 1 divisjon.

d) Nye spillere starter alltid i Lazy-divisjonen.

Hoveddommer:  OLD/Down

En kvikk oppsummering:

Du utfordrer så mange ganger du vil (og minst 1 gang på forumet innen 10 dager), men hvis du ikke får kjørt alle kampene innen sesongslutt så gjelder §8.

Utfordringer postes på forumet, med Utfordring nr, Divisjon, Dato, Klokkeslett og Banevalg. (1 bane i hver kategori) Men du kan ta på-sparket kamper hvis du treffer på noen du ikke har spilt mot.

Resultatene postes korrekt på forumet.

 

 

Baner:
 
  

Slik har tidligere runder endt:

 Sluttabell OLD/League I:

Sluttresultat OL I

 

Sluttabell OLD/League II:

¨Sluttresultat OL II

Slutttabell  OLD/League III:

Mangler

Slutttabell  OLD/League IV:

Slutttabell OLD League IV

Sluttabell OLD League V:

Link

Sluttabell OLD League VI:

 

 
Joomla Templates by JoomlaShack