Vintage

Something Different for Joomla

OLDC PDF Print E-mail
OLDC - "OVERAGED LUCKY DIRECTORS CONTEST"
OLDC er en intern videokonkurranse, hvor man konkurrerer i produksjon av TMN film.

Statutter og rammefaktorer for deltagelse!

1. Alle medlemmer av OLD er velkommen til å delta.

2. Konkurransen foregår etter følgende tidsplan:

- Produksjon:
En ukes tid settes av til produksjon

- Visning/offentliggjøring:
1 ukes visningsperiode etter offentliggjøringsdato

- Avstemningsperiode:
3 dagers avstemningsperiode

3. Begrensninger:

- Filmen skal være av en varighet på minimum 1. minutt.

4. Premiering/klasseinndeling:

Det konkurreres i følgende kategorier:

Beste musikk/lyd:

Hvilken video har klart på best mulig måte å kombinere lyd/musikk med bilder

Beste kjøring

Hvilken kjøring anser dere som best i forhold til den banen det kjøres på, eksvis betyr ikke en wr tid automatisk beste kjøring. Må sees i sammenheng med hvor mange som har kjørt banen osv. Her må det og legges til at god kjøring på flere baner kanskje bør gis større vekt en kun presentasjon av en bane.

Beste regi

Hvem klarer på best mulig måte å klippe til filmen slik at
bilder/film/tekst/fargevalg/overganger osv gir ett best visuelt inntrykk.

Beste video

Hvilken film gir det beste ”overall” inntrykket.
 
Joomla Templates by JoomlaShack